Naujienos Projektas Dokumentai Veiklos Susiję puslapiai Galerija Transliacija Filmas Lietuvos baltųjų gandrų lizdų duomenų bazė
nbsp;

Ataskaitos

Lietuvos ornitologų draugija, kaip pagrindinis paramos gavėjas, turi reguliariai informuoti Europos Komisiją apie LIFE+ projekto įgyvendinimo pažangą bei pasiekimus ir pateikti šias ataskaitas:

  • pradinę ataskaitą, pateikiamą per devynis mėnesius nuo projekto pradžios (iki 2009-08-28);
  • projekto eigos ataskaitą (iki 2011-03-21).
  • vidurio laikotarpio ataskaitą kartu su vidurio laikotarpio išankstinio finansavimo prašymu (iki 2012-06-30);
  • galutinę ataskaitą kartu su galutinės išmokos prašymu, pateikiamą per tris mėnesius nuo projekto užbaigimo (iki 2013-06-30).
Visose ataskaitose pateikiama informacija, kad Komisija galėtų įvertinti projekto įgyvendinimo padėtį, darbo plano laikymąsi, projekto finansinę būklę ir tai ar projekto tikslai yra pasiekti arba gali būti pasiekti.

Pradinėje ataskaitoje pateikiamas vertinimas, ar projekto tikslai ir darbo planas tebėra tinkami įgyvendinti. Lietuvos ornitologų draugija 2009 m. rugpjūčio 28 d. Europos Komisijai pateikė pradinę ataskaitą.
 
Projekto eigos ataskaitoje pateikiama išlaidų bei pajamų ataskaita ir pakankamai išsami informacija, kuria remiantis būtų galima iš anksto įvertinti iki tol patirtų išlaidų atitiktį finansavimo kriterijams. Draugija Europos Komisijai 2011 m. kovo 18 d. pateikė eigos ataskaitą su priedais (175 MB)

Projekto vidurio laikotarpio ataskaitoje pateikiama išlaidų bei pajamų ataskaita ir pakankamai išsami informacija, kuria remiantis būtų galima iš anksto įvertinti iki tol patirtų išlaidų atitiktį finansavimo kriterijams. Draugija Europos Komisijai 2012 m. birželio 30 d. pateikė vidurio laikotarpio ataskaitą su priedais (345 MB).
 
Galutinėje ataskaitoje pateikiama išlaidų bei pajamų ataskaita ir visa reikiama informacija, kuria remdamasi Komisija galėtų įvertinti patirtų išlaidų atitiktį finansavimo kriterijams ir projekto rezultatų tvarumą ateityje.
 
Projekto "Baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) apsauga Lietuvoje" atasakaita visuomenei: