Naujienos Projektas Dokumentai Veiklos Susiję puslapiai Galerija Transliacija Filmas Lietuvos baltųjų gandrų lizdų duomenų bazė
nbsp;

Veiklų aprašymas

VEIKLA A. 1: Baltųjų gandrų lizdaviečių inventorizacija Lietuvos teritorijoje
Šios veiklos tikslas – inventorizuoti ir dokumentuoti visas Lietuvoje esančias Baltojo gandro lizdavietes. Bus registruojami ir išsamiai aprašomi tiek užimti, tiek apleisti lizdai. Baltųjų gandrų lizdaviečių apžvalga apims visą Lietuvos teritoriją, aplankant ir apžvelgiant tinkamas šių paukščių buveines (tinkamą žemės ūkio kraštovaizdį, miestelius, kaimus, gyvenvietes, vienkiemius, apleistos teritorijos ir kt.). Inventorizacija bus vykdoma pirmus du projekto metus gegužės - rugsėjo mėnesiais. Visi surinkti duomenys bus talpinami į specialiai tam sukurtą GIS duomenų bazę, kurios dėka bus galima analizuoti gautus duomenis. Jų pagalba, bus galima efektyviau suplanuoti baltojo gandro lizdaviečių tvarkymą ir apsaugą. Surinkti inventorizacijos metu duomenys taip pat bus naudojami rengiant veiksmų planą, kuris padės identifikuoti baltojo gandro apsaugos lygį įkurtose Natura 2000 saugomose teritorijose bei identifikuoti labiausiai vertingas baltųjų gandrų apsaugai Lietuvos teritorijas. Visi šie duomenys bus prieinama visuomenei internetu, projekto svetainėje sujungtoje su GIS sistema.

VEIKLA A. 2: Baltųjų gandrų lizdaviečių GIS duomenų bazės sukūrimas ir duomenų analizė
Bus sukurta GIS duomenų bazė, kurioje bus saugoma ir analizuojama gaunama informacija apie Lietuvoje esančius baltuosius gandrus. Pagrindinė duomenų bazės funkcija šiame projekte - kaupti ir saugoti baltųjų gandrų inventorizavimo duomenis ir šių duomenų analizės rezultatus.

VEIKLA A.3: Baltųjų gandrų lizdaviečių tvarkymo priemonių patobulinimas
Šios įžanginės veiklos tikslas surasti optimalų sprendimą kaip tvarkyti baltųjų gandrų lizdavietes. Šiam tikslui ankščiau naudotos lizdo platformos (metalinės, naudotos ant elektros stulpų ir medinės, naudotos ant namų stogų) su inžinieriaus pagalba bus optimizuojamos, maksimaliai pratęsiant konstrukcijų ilgaamžiškumą ir patvarumą, padidinant platformos svorio paskirstymą ir sumažinant gamybos kainas.

VEIKLA A.4: Įstatymų, susijusių su Baltųjų gandrų lizdaviečių apsauga, analizė
Baltųjų gandrų lizdų esančių ant elektros oro linijų atramų tvarkymas ir ilgalaikė priežiūra turi tam tikrų teisinių neatitikimų. Šiuo metu egzistuoja tam tikras prieštaravimas tarp gamtos apsaugos teisės aktų, kurie saugo baltuosius gandrus ir jų lizdus, ir taisyklių bei nuostatų, reglamentuojančių saugų elektros paskirstymo infrastruktūros eksploatavimą ir techninę priežiūrą. Šios veiklos tikslas – identifikuoti esamus prieštaravimus arba teisines spragas ir pasiūlyti optimalius sprendimus šiais klausimais padedant teisės ekspertams.

VEIKLA A.5: Baltųjų gandrų veiksmų plano parengimas
Projekto metu bus parengtas specialus baltųjų gandrų apsaugos planas, kuris užtikrins ilgalaikę apsaugą ir bus oficialiai patvirtintas LR Aplinkos ministerijos dar iki projekto pabaigos. Parengtas veiksmų planas apibrėš baltųjų gandrų apsaugos prioritetus Lietuvos teritorijoje, apsaugos priemones, jų tikslus, asmenis ir institucijos atsakingus už šių priemonių įgyvendinimą bei tam reikalingų lėšų ir priemonių numatymą.

VEIKLA A.6: Svarbiausių baltiesiems gandrams teritorijų nustatymas Lietuvoje
Šios veiklos tikslas – sudaryti teisines prielaidas įgyvendinti konkrečias apsaugos priemones baltųjų gandrų apsaugai svarbiose teritorijose. Baltieji gandrai yra plačiai paplitę visoje Lietuvos teritorijoje, tačiau trūksta detalios informacijos apie jų paplitimą ir gausumą šalyje, šiai rūšiai taip pat nėra įsteigta nei viena Natura 2000 teritorija. Baltųjų gandrų lizdaviečių inventorizacija (Veikla A.1) pateiks duomenis apie jų gausą ir pasiskirstymą Lietuvos teritorijoje. Šie duomenys bus išanalizuoti GIS sistemos pagalba (Veikla A.2) nustatant Baltųjų gandrų paplitimo skaičių jau įkurtose Natura 2000 teritorijose. Bus atrinktos penkios teritorijos turinčios didžiausią Baltųjų gandrų skaičių, kuriose bus siūloma baltąjį gandrą įtraukti kaip tikslinę rūšį.

VEIKLA C.1: Lizdų platformų įrengimas ant elektros stulpų Rytinėje Lietuvos dalyje
Šios veiklos tikslas užtikrinti Baltiesiems gandrams palankias veisimosi sąlygas ant elektros stulpų. Probleminiai, tiesiai ant laidų sukrauti, lizdai ne perėjimo sezono metu bus pašalinti nuo stulpų, o jų vietoje bus iškeltos iš metalo pagamintos dirbtinės lizdų platformos.

VEIKLA C.3: Lizdų platformų įrengimas ant pastatų stogų
Žmonės gyvenantys kaimo vietovėse paprastai didžiuojasi turėdami Baltojo gandro lizdą ant savo namo stogo ar kito statinio. Siekdami privilioti gandrus, žmonės ant stogų dažnai įrengia įvairias platformas. Deja, tik dalis platformų ant pastatų yra tinkamos konstrukcijos. Lizdai, kurie yra susukti tiesiai ant stogų arba ant netinkamos platformos, sukelia problemų statinio savininkams. Didžiausia problema šiuo atveju yra drėgmė, kuri kaupiasi po lizdu ir po kurio laiko kyla pavojus stogo dangai ar stogo struktūrai (stogo perdengimams, medžio gegnėms, metalo sujungimams ir pan.). Pavojus taip pat gali kilti dėl netinkamai paskirstyto lizdo svorio, t.y. kai lizdas didėja ir pradeda krypti ant netvirto pagrindo. Tai gali būti viena iš priežasčių, kodėl baltieji gandai neįsikuria. Siekiant išspręsti šias problemas, netinkami lizdai ant pastatų stogų (lizdai esantys tiesiai ant stogų, įrengti ant silpnų ar irstančių lizdo platformų ar kitų netinkamų struktūrų) bus nustatomi atliekant baltųjų gandrų inventorizaciją, renkamos savininkų, kurių sodybose yra probleminiai lizdai, kontaktai ir bus individualiai siūloma pakeisti probleminį lizdą į specialią medinę lizdo platformą, kuri bus su stabiliu pagrindu ir užtikrins gerą oro pralaidumą po lizdu. Tokiu būdu užkertamas kelias nuo bet kokių ateityje galimų stogo pažeidimų.

VEIKLA D.: Visuomenės švietimas ir rezultatų viešinimas

Labai svarbus projekto dalis kuri apima visuomenės švietimą ir informavimo veiklas:
  • VEIKLA D.1: Projekto lankstukų gamyba ir platinimas;
  • VEIKLA D. 2: Projekto informacinio stendo gamyba ir pastatymas;
  • VEIKLA D.3: Projekto internetinės svetainės sukūrimas ir palaikymas;
  • VEIKLA D.4: Interaktyvios Baltųjų gandrų lizdų GIS duomenų bazės internetinėje svetainėje pritaikymas ir palaikymas
  • VEIKLA D.5: Tiesioginio vaizdo transliacija iš baltojo gandro lizdo transliavimas interneto svetainėje;
  • VEIKLA D.6: Knygos apie baltuosius gandrus parengimas, išleidimas ir platinimas;
  • VEIKLA D.7: Filmo apie baltuosius gandrus Lietuvoje sukūrimas;
  • VEIKLA D.8: Visuomenės švietimas per masines informacijos priemones;
  • VEIKLA D.9: Šventės visuomenei – Gandrinės;
  • VEIKLA D.10: Ataskaitos visuomenei parengimas ir platinimas.