Naujienos Projektas Dokumentai Veiklos Susiję puslapiai Galerija Transliacija Filmas Lietuvos baltųjų gandrų lizdų duomenų bazė
nbsp;

Informacija apie ant elektros oro linijų atramų esančius gandrų lizdus

Paskutinė išsami perinčių gandrų apskaita Lietuvoje buvo atlikta 1994 metais (1, 2, 3, 4 žemėlapiai). 2004–2005 metais Lietuvos ornitologų draugija organizavo naują perinčių gandrų apskaitą, tačiau per du metus pavyko pilnai apskaitas atlikti tik keliuose Lietuvos rajonuose. Naujos apskaitos duomenys akivaizdžiai rodo, kad per dešimt metų perinčių gandrų populiacija Lietuvoje ženkliai išaugo. Tačiau tikslių duomenų nei apie erdvinį lizdų pasiskirstymą, lizdų būklę, nei apie gandrų skaičių visoje Lietuvoje nėra. Preliminariai, perinčių baltųjų gandrų populiacija Lietuvoje pastaruoju metu vertinama 12500–3000 paukščių porų.
AB VST ir AB “Rytų skirstomieji tinklai” pateiktais duomenimis, vien ant elektros oro linijų atramų 2005–2006 metais buvo apie 4000 baltųjų gandrų lizdų (5 ir 6 žemėlapiai), tuo tarpu 1994 metais ant elektros stulpų buvo tik apie 1400 lizdų (3 ir 4 žemėlapiai). Sugretinus šiuos duomenis akivaizdu, kad per dešimtmetį ant elektros oro linijų atramų sukrautų gandralizdžių skaičius išaugo kone tris kartus. Tik Akmenės, Kauno miesto ir rajono bei Marijampolės (apimančios dabartines Kazlų Rūdos, Marijampolės ir Kalvarijos) savivaldybėse šis skaičius sumažėjo. Visose kitose savivaldybėse gandralizdžių skaičius ant elektros oro linijų atramų padidėjo kelis, o kai kuriose savivaldybėse – net keliolika kartų (7 žemėlapis).
Gandralizdžių buvimas tiesiai ant elektros laidų kelia rimtą grėsmę gandrų lizdams, jaunikliams, o ir suaugusiems paukščiams (lizdų gaisrai, jauniklių ir suaugusių paukščių žuvimas, atsitrenkus į elektros laidus). Kita vertus, tai sukelia eilę problemų ir nuostolių elektros oro linijas eksploatuojančioms bendrovėms bei elektros vartotojams (elektros energijos nuostoliai, avarijos, gedimai, elektros tiekimo sutrikimai).
Pažymėtina, kad elektros oro linijas eksploatuojančios bendrovės jau pačios ėmėsi gandrų lizdų, o tuo pačiu ir elektros oro linijų apsaugos priemonių. Iki 2006 metų visoje Lietuvoje ant specialių platformų ar ant specialiai tam pastatytų naujų stulpų buvo nukelta virš 500 gandrų lizdų (8 žemėlapis).
Tikslus ant elektros oro linijų atramų esančių lizdų skaičiaus ir lokalizacijos nustatymas - tai pirmas žingsnis prieš pradedant gandralizdžių apsaugos darbus šalies mastu. Todėl kaip viena iš pirmųjų projekto veiklų numatyta gandrų lizdų inventorizacija visoje Lietuvos teritorijoje.
Remiantis tokios inventorizacijos duomenimis, bus nustatytas gandrų lizdų, esančių ant elektros oro linijų atramų, tvarkymo eiliškumas, t.y. blogiausios būklės lizdai (per dideli, smarkiai svyrantys, esantys ant svyrančių stulpų, besiremiantys į elektros laidus ir pan.) bus tvarkomi pirmiausiai. Vėliau bus tvarkomi geresnės būklės lizdai.