Naujienos Projektas Dokumentai Veiklos Susiję puslapiai Galerija Transliacija Filmas Lietuvos baltųjų gandrų lizdų duomenų bazė
nbsp;

Informacija apie projektą

BALTŲJŲ GANDRŲ (Ciconia ciconia) APSAUGA LIETUVOJE

VIETA:   LIETUVA

BIUDŽETAS:

 • Visas biudžetas: 2,425,168 €
 • 50 % EK dalis: 1,212,584 €

TRUKMĖ:  01/01/2009  -   31/03/2013

PROJEKTO PARTNERIAI

PROJEKTO TIKSLAI:

PROJEKTO PAGRINDINIS TIKSLAS - užtikrinti ilgalaikę ir efektyvią baltųjų gandrų apsaugą Lietuvos respublikos teritorijoje.
PROJEKTO TIKSLAI:

 • Parengti baltojo gandro apsaugos programą (veiksmų planą);
 • Atlikti detalią baltųjų gandrų lizdų inventorizaciją visoje Lietuvos respublikos teritorijoje, informaciją apdorojant GIS duomenų bazėje;
 • Iškelti iki 3260 dirbtinių platformų lizdams ant elektros stulpų, pakeičiant ten jau esančius lizdus;
 • Iškelti iki 500 dirbtinių platformų lizdams ant pastatų, pakeičiant ten esančius probleminius lizdus;
 • Aptarti ir įvertinti baltųjų gandrų apsaugos teisinio reglamentavimo problemas, parengiant rekomendacijas LR vyriausybinėms institucijoms;
 • Vykdyti visuomeninę šviečiamąją veiklą (TV, spauda, internetas ir t.t.).

PAGRINDINĖS PROJEKTO VEIKLOS:

 • Lizdų inventorizacija Lietuvos respublikos teritorijoje
 • GIS duomenų bazės sukūrimas ir pritaikymas interneto svetainės naudojimui
 • Lizdų priežiūros ir apsaugos priemonių sukūrimas
 • Siūlomų teisinės bazės pakeitimų parengimas
 • Rūšies apsaugos veiksmų plano sukūrimas, išskiriant svarbiausias teritorijas
 • Dirbtinių lizdų platformų įrengimas ant elektros stulpų ir pastatų
 • Viešinimo priemonės: lankstukų leidyba, informacinių stendų įrengimas, internetinės svetainės sukūrimas, tiesioginio vaizdo transliacijos iš lizdo sukūrimas, knygos apie baltąjį gandrą išleidimas, dokumentinio filmo apie baltąjį gandrą sukūrimas, straipsnių spaudoje rengimas
 • Renginiai– gandro pasitikimo šventė

 

LAUKIAMI REZULTATAI:

 • Atlikta išsami baltųjų gandrų lizdų inventorizacija, apimanti visą šalį. Inventorizacijos duomenys saugomi GIS duomenų bazėje, kurios dėka galima lengvai planuoti veiklą, analizuoti duomenis, juos atnaujinti ir pateikti. Duomenų bazė prieinama visuomenei internetu, projekto svetainėje.
 • Išanalizuoti ir išspręsti teisiniai prieštaravimai susiję su baltųjų gandrų lizdų apsauga,  pagerintos lizdų apsaugos priemonės.
 • Paruoštas specialus baltųjų gandrų apsaugos planas ir oficialiai patvirtintas LR Aplinkos ministerijos dar iki projekto pabaigos.
 • Išanalizuotas baltųjų gandrų apsaugos lygis šalyje ir atrinktos svarbiausios baltiesiems gandrams teritorijos.
 • Iškelta mažiausiai 2260 dirbtinių lizdų platformų ant elektros stulpų ir pastatų stogų.
 • Padidėjęs visuomenės dėmesys sprendžiamoms problemoms dėka informacijos žiniasklaidoje, platinamų lankstinukų, interneto svetainės,  rodomo filmo, išleistos knygos, lizdo tiesioginės transliacijos internete, renginių.